Samenstelling commissie

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen bestaat uit 10 leden. Uit de leden kiezen we een voorzitter. De ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. Het college benoemt de leden. Alle leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. Ook kennen ze de stad en de migrantenorganisaties goed en zijn ze actief in het maatschappelijk leven.

De leden zitten voor een periode van 4 jaar. Verlenging voor een tweede periode is mogelijk. Bij een vrije plek stellen we een vacature op en volgt een sollicitatieprocedure. 

De commissie wil een goede verdeling naar etnische achtergrond (bevolkingsgroep), leeftijd en geslacht. Minimaal 40% van de commissieleden is vrouw. Leden behoren tot de doelgroep. Dat betekent dat zij een niet-westerse migratieachtergrond hebben. 

Lees hieronder de persoonlijke verhalen.