Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

De adviescommissie geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan burgemeester en wethouders over het gemeentelijke beleid over culturele diversiteit. Wij doen dit omdat wij graag willen dat alle inwoners van Nijmegen - dus ook de groep met een migratie achtergrond - optimaal kunnen meedoen aan de Nijmeegse samenleving (van mensen met een migratie achtergrond is in ieder geval één van de ouders in het buitenland geboren).

Hiervoor spreekt de adviescommissie veel met ambtenaren en geregeld met het college over nieuwe ontwikkelingen. De uitkomsten van die gesprekken (meestal adviezen) worden wel of niet meegenomen in de stukken over het beleid. Die beleidsnota wordt vervolgens door het college en/ of de gemeenteraad vastgesteld. 

Naast het geven van advies, heeft de commissie ook de taak dingen die spelen in de Nijmeegse samenleving onder de aandacht van het college te brengen.

Over welke onderwerpen geeft de commissie advies?

Belangrijke onderwerpen voor de commissie zijn:

  • Onderwijs en werkgelegenheid
  • Participatie
  • Opvang van asielzoekers en vluchtelingen
  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Bijzondere aandachtsgroepen
  • Dat al het beleid rekening houdt met de verschillende culturen 

De commissie bespreekt ook onderwerpen tijdens bijeenkomsten. Hier doen belangrijke personen, vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen aan mee. De commissie houdt bij de adviezen rekening met de uitkomsten van deze bijeenkomsten. Maar bepaalt wel zelf (onafhankelijk) het advies. De commissie gaat ook graag in gesprek met mensen of groepen die zelf onderwerpen willen aandragen voor advies.

Wanneer vergaderen we?

De commissie vergadert iedere maand behalve in juli en augustus. Dan bespreken ze:

  • Het voorgenomen gemeentelijk beleid wordt dan besproken
  • We ontvangen regelmatig gasten. Dit kunnen beleidsambtenaren zijn, maar ook vertegenwoordigers van migrantenorganisaties
  • Regelmatig is er contact met de wethouders Zorg en Welzijn en met andere adviescommissies
  • Mails en vragen van inwoners over het beleid

Stuur dan een e-mail naar de kleurrijksamenleven@nijmegen.nl. De commissie staat open voor alle samenwerkingen.

Onze leden

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen bestaat uit 10 leden. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen. De amtelijk secretaris ondersteunt de commissie. Het college benoemt de leden. Alle leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. Ook kennen ze de stad en de migrantenorganisaties goed en zijn ze actief in het maatschappelijk leven. De leden zitten voor een periode van 3 jaar. Bij een vrije plek stellen we een vacature op en volgt een sollicitatieprocedure. 

Bekijk alle leden