De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen

Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN) is een onafhankelijke adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Hierdoor kan de gemeente bij het maken van beleid beter rekening houden met mensen met een migratie achtergrond. Hiervoor gaat de commissie zo vroeg mogelijk met ambtenaren, college en haar achterban (migrantenorganisaties) in gesprek. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en geeft tips over wat er speelt in de stad.