Ongevraagd advies Inclusief en divers personeelsbeleid

Kleurrijk Samenleven Nijmegen heeft in samenwerking met de RegenboogRaad Nijmegen, de Adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid, de Cliƫntenraad Participatiewet en de Seniorenraad Nijmegen het college met een ongevraagd advies gevraagd om nieuwe visies op inclusie en diversiteit voor de gemeentelijke organisatie mee te nemen in de actualisatie van het personeelsbeleid (Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusiviteit van 2018).

In het advies wordt de nadruk gelegd op drie pijlers: werving en selectie, behoud en doorstroom. Dit om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en vertegenwoordigd voelen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of perspectief. Het personeelsbeleid dient gelijke kansen te bevorderen, diversiteit en inclusie te omarmen en de ontwikkeling en groei op zowel individueel als gemeentelijk niveau te stimuleren.

Het college zegt zich al op dit thema in te zetten en wil de genoemde punten in het advies meenemen in het evaluatie- en beleidsvormingsproces rondom inclusie en diversiteit in de organisatie. Dit jaar wordt er door de gemeente Nijmegen gewerkt aan een inclusieve communicatie en omgeving. Die stappen worden dit jaar tevens geƫvalueerd. In 2025 wordt het beleid en uitvoeringsplan geactualiseerd.

Lees het advies

Lees de reactie an het college