Benedicte Mbala-Nguyen

Mijn naam is Benedicte Mbala-Nguyen en ik ben afkomstig uit Congo (Democratische Republiek Congo). Sinds begin 2023 ben ik een trots lid van de Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen. Mijn diepgewortelde overtuiging in rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid vormt de drijvende kracht achter mijn betrokkenheid bij deze commissie. 

Tijdens mijn studie International and European Law aan de Haagse Hogeschool was ik medeoprichter en bestuurslid van de vereniging Tribez in Den Haag. Daar zette ik me in voor de empowerment van studenten uit het Afrikaanse continent en de diaspora. Hierbij lag de focus op dekolonisatie, inclusie en antiracisme. Aan dezelfde hogeschool had ik de eer om voorzitter te zijn van de Faculteitsraad Bestuur, Recht en Veiligheid. Hier was mijn missie voornamelijk het waarborgen van het recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling binnen een inclusieve, diverse en veilige omgeving. Die missie heb ik voortgezet als kerngroeplid en vertegenwoordiger binnen Platform Stop Racisme, zowel op lokaal als landelijk niveau, waar ik me uitspreek over diverse kwesties. Deze omvatten onder andere de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, sociaaleconomische ongelijkheid, racisme en discriminatie binnen onze samenleving.

Mijn toewijding aan maatschappelijke verandering en rechtvaardigheid heeft mijn loopbaan gevormd en geleid. Zo heb ik uitgebreide ervaring en kennis opgedaan in beleidsprocessen, het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en het verstrekken van zowel gevraagd als ongevraagd advies. 

Mijn voornaamste doel in de Adviescommissie is om met mijn overtuiging en ervaring de maatschappelijke betrokkenheid te versterken, nieuwe verbindingen te creƫren en verandering binnen onze gemeenschap te stimuleren.

Mijn overtuiging is dat verandering bij onszelf begint en dat actieve betrokkenheid tastbare resultaten zal opleveren. Ik geloof sterk in de kracht van deelname, waarbij iedereen, inclusief personen met een migratieachtergrond, gehoord worden en kunnen bijdragen aan ons beleid en onze gemeenschap.