Vacatures

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen zoekt een nieuw lid

Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN) is een onafhankelijke adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Hierdoor kan de gemeente bij het maken van beleid beter rekening houden met mensen met een migratieachtergrond. Hiervoor gaat de commissie zo vroeg mogelijk met ambtenaren, het college en haar achterban (migrantenorganisaties) in gesprek. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. 


KSN vormt een goed vertegenwoordiging van het biculturele deel van de Nijmeegse samenleving. De comissie heeft contact met de achterban over onderwerpen zoals integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs.
De commissie heeft maximaal 10 leden. Zij worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie vergadert 1 keer per maand, zo’n 10 keer per jaar. De leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Wat vragen wij van onze leden?

  • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van diversiteit, participatie en integratie
  • Een relevant netwerk binnen Nijmegen
  • Een onafhankelijke en brede kijk op migratie en ontwikkelingen kunnen signaleren
  • Inzicht in politieke en bestuurlijke processen
  • Beleidsstukken kunnen lezen en beoordelen
  • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaarheid
  • Een actieve bijdrage met eigen initiatief
  • Bereidheid tot deelname aan bijeenkomsten en aan activiteiten
  • Niet actief binnen politieke partijen 

Informatie en reacties

Enthousiast geworden? Mail dan uw motivatiebrief met cv voor 1 oktober 2023 naar: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl, onder vermelding van sollicitatie.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 oktober.
Voor meer info kunt u mailen naar kleurrijksamenleven@nijmegen.nl, bellen met 14 024 en vragen naar de secretaris Helma van den Heuvel of op onze website kijken.