Vacatures

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen zoekt nieuwe leden

Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN) is een onafhankelijke adviescommissie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester wethouders van de gemeente Nijmegen. Hierdoor kan de gemeente bij het maken van beleid beter rekening houden met mensen met een migratieachtergrond.

De commissie gaat hiervoor in gesprek met ambtenaren, het college en haar achterban (migrantenorganisaties) over beleidsonderwerpen.

De commissie wil graag een goed afspiegeling van het biculturele deel van de gemeente Nijmegen zijn. KSN heeft contact met de achterban over onderwerpen zoals integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs. De commissie heeft maximaal 10 leden. Zij worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie vergadert 1 keer per maand, zo’n 10 keer per jaar. De leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Wij zoeken nieuwe leden die:

 •  een goede aanvulling zijn op de huidige leden
 • kennis en/of interesse hebben van ontwikkelingen op het gebied van diversiteit, participatie en/of integratie
 • een relevant netwerk binnen Nijmegen hebben of kunnen opbouwen
 • een onafhankelijke en brede kijk op migratie hebben en ontwikkelingen kunnen signaleren
 • geïnteresseerd zijn in politieke en bestuurlijke processen
 • beleidsstukken kunnen begrijpen en beoordelen
 • een actieve bijdrage met eigen initiatief hebben
 • bereid zijn tot deelname aan bijeenkomsten en activiteiten
 • onze huidige voorzitter mogelijk kunnen opvolgen
 • gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn
 • niet actief binnen politieke partijen zijn

Informatie en reacties

 • Wil je reageren op de vacature? Mail dan je motivatie met cv uiterlijk 5 mei 2024 naar: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl, onder vermelding van sollicitatie.
 • De selectiegesprekken vinden donderdagavond 16 mei plaats.
 • Voor meer informatie, stuur een mail naar kleurrijksamenleven@nijmegen.nl of bel 14 024 en vraag naar de secretaris Helma van den Heuvel.

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen zoekt nieuwe leden

Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN) is een onafhankelijke adviescommissie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester wethouders van de gemeente Nijmegen. Hierdoor kan de gemeente bij het maken van beleid beter rekening houden met mensen met een migratieachtergrond.

De commissie gaat hiervoor in gesprek met ambtenaren, het college en haar achterban (migrantenorganisaties) over beleidsonderwerpen.

De commissie wil graag een goed afspiegeling van het biculturele deel van de gemeente Nijmegen zijn. KSN heeft contact met de achterban over onderwerpen zoals integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs. De commissie heeft maximaal 10 leden. Zij worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie vergadert 1 keer per maand, zo’n 10 keer per jaar. De leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Wij zoeken nieuwe leden die:

 • een goede aanvulling zijn op de huidige leden
 • kennis en/of interesse hebben van ontwikkelingen op het gebied van diversiteit, participatie en/of integratie
 • een relevant netwerk binnen Nijmegen hebben of kunnen opbouwen
 • een onafhankelijke en brede kijk op migratie hebben en ontwikkelingen kunnen signaleren
 • geïnteresseerd zijn in politieke en bestuurlijke processen
 • beleidsstukken kunnen begrijpen en beoordelen
 • een actieve bijdrage met eigen initiatief hebben
 • bereid zijn tot deelname aan bijeenkomsten en activiteiten
 • onze huidige voorzitter mogelijk kunnen opvolgen
 • gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn
 • niet actief binnen politieke partijen zijn

Informatie en reacties

 • Wil je reageren op de vacature? Mail dan je motivatie met cv uiterlijk 5 mei 2024 naar: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl, onder vermelding van sollicitatie.
 • De selectiegesprekken vinden donderdagavond 16 mei plaats.
 • Voor meer informatie kun je mailen naar kleurrijksamenleven@nijmegen.nl of bel 14 024 en vraag naar de secretaris Helma van den Heuvel.