Adela Yanbul-Harbas

Mijn naam is Adela Yanbul-Harbas en ik ben een maatschappelijk betrokken werkster. Mijn voornaamste streven is om meerwaarde te leveren aan mijn medemens. Als Nijmegenaar zie ik dat er genoeg te doen is in onze stad wat betreft diversiteit en integratie. Hiervoor stel ik graag mijn expertise in het sociaal domein ter beschikking. Het uitdragen van mijn idealen, als voormalig vluchteling én als bestuurskundige, is voor mij een manier om mijn verantwoordelijkheid te nemen in de stad. Deze verantwoordelijkheid wordt deels ingegeven door achterstanden die ik dagelijks merk en waar iets aan gedaan moet worden. Een aandachtspunt is ook de manier waarop er uitvoering wordt gegeven aan zaken in de samenleving. De kwaliteit van de uitvoering kan wat mij betreft makkelijker en doeltreffender. Ik ga ervan uit daar samen met de  commissie een bijdrage aan te kunnen leveren namens alle Nijmegenaren.