Lettergrootte:
 • A  A  A  

De adviescommissie zoekt een nieuw lid per 1 juli 2021

Terug naar vorige pagina

De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen zoekt een nieuw lid met ingang van 1 juli 2021.

Nijmegen heeft een aantal adviescommissies die het college van burgemeester en wethouders adviseren over het gemeentelijk beleid. De adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen is hier een van. De commissie geeft aan het college advies als deze daarom vraagt, maar ook als zijzelf een thema belangrijk vinden en onder de aandacht van het college willen brengen. Door deze adviezen krijgt het gemeentebestuur meer zicht op leven en welzijn van Nijmegenaren met een migratieachtergrond.

De commissie organiseert ook bijeenkomsten met de achterban over onderwerpen zoals integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs.

De commissie streeft naar een goede verdeling naar etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Leden behoren tot de doelgroep. Dat betekent dat de leden van de commissie niet-westers allochtoon zijn, in Nijmegen wonen. Ook mogen de leden geen bestuurlijke functie bekleden binnen de gemeente Nijmegen of werkzaam zijn voor de gemeente.

De commissie heeft maximaal 10 leden. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissie vergadert 1 keer per maand, zo’n 10 keer per jaar. De leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Wat vragen wij van de leden?

 • kennis van ontwikkelingen en debatten over diversiteit en participatie en integratie
 • toegang tot netwerken die voor de commissie relevant zijn
 • een onafhankelijke en brede kijk op migratie
 • inzicht in politieke en bestuurlijke processen
 • de ambitie om beleidsstukken te lezen en te beoordelen
 • het talent om ontwikkelingen te signaleren
 • gemiddeld 4 uur per week beschikbaarheid
 • een proactieve, initiatiefrijke houding
 • bereidheid tot deelname aan bijeenkomsten en aan activiteiten
 • geen directe banden met politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad

Informatie en reacties

Gezien de samenstelling van de commissie zijn wij nu op zoek naar leden die een Afrikaanse migratieachtergrond (West-, Oost- of Zuid-Afrika) hebben.

Schriftelijke reacties met curriculum vitae en motivatie kunt u mailen voor 28 juni 2021 naar: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl, onder vermelding van sollicitatie.

Meer info: Jack Orsel (secretaris) 06 – 11 82 81 56 of kijk op https://www.ksnijmegen.nl/