Advies Beleidsregels Inburgering

Kleurrijk Samenleven heeft het college geadviseerd op de beleidsregels inburgering. Hier noemen we enkele adviezen. Voor het advies en de reactie kunt u doorklikken op onderstaande links. 
Het college onderschrijft het advies van KSN naar cultuur sensitief werken en om de communicatie met asielstatushouders optimaal te maken. 
Het college heeft geen beleidsruimte om anders om te gaan met boetes.
Verder vraagt KSN aandacht voor maatwerk en juiste begeleiding bij de verschillende routes.
 

Lees het advies

Lees de reactie van het college