Bouwstenen Coalitieakkoord 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 hebben de adviescommissie JMG, de Seniorenraad, Kleurrijk Samenleven Nijmegen, de Cliëntenraad P-wet en de RegenboogRaad Nijmegen elk vanuit hun eigen werkveld bouwstenen opgesteld. Deze bouwstenen zijn gezamenlijk verstuurd aan de fracties van de politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad voor de oplading van hun verkiezingsprogramma’s.

Wilt u het document met de bouwstenen bekijken? Stuur dan een mail naar kleurrijksamenleven@nijmegen.nl. Wij sturen u de stukken op.