Advies verhuur accommodaties

Kleurrijk Samenleven Nijmegen (KSN) adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen over verschillende verhuur zaken van de wijkcentra. Zo vraagt KSN het college hoe de kosten voor activiteiten in wijkcentra kunnen verschillen. Volgens het college zijn alle wijkcentra voor alle Nijmegenaren toegankelijk. De kosten voor de huur zijn in alle wijkcentra hetzelfde. De organisator bepaalt zelf de bijdragen voor een activiteit. 

KSN wil dat de gemeente Nijmegen duidelijk is over de kosten voor huur in de wijkcentra en dat de huur overal hetzelfde is. Volgens het college zijn de kosten afhankelijk van de grootte van de ruimte en het dagdeel. De kosten zijn niet afhankelijk van waar iemand woont of het inkomen. De huurprijzen staan op de website van de gemeente. Er is dus sprake van 'gelijke monniken, gelijke kappen'. 

Voor open activiteiten die georganiseerd zijn door vrijwilligers, zonder kosten voor de deelnemers, geldt dat de huur gratis (0-tarief) is. Het college kijkt of de huurprijzen en de voorwaarden voor het 0-tarief nog goed zijn. KSN zal hier goed naar kijken.

Het college ziet ook dat het soms moeilijk is ruimte te reserveren in sommige wijkcentra. De gemeente is bezig het verhuurproces beter te maken, zodat wie een ruimte wil huren, beter kan zien welke ruimte beschikbaar is. KSN noemt in het advies ook de zaken die door de migrantenorganisaties genoemd zijn in het gesprek met de burgemeester. Het college geeft hierop ook een reactie.

Advies verhuur accommodaties
Reactie van het college