Gevraagd advies Steun aan Turkse en Syrische Nijmegenaren

Het college heeft advies gevraagd voor steun voor Turkse en Syrische Nijmegenaren na de aardbeving. KSN adviseert om een evenement te organiseren, samen met de burgemeester en Syrische en Turkse organisaties. In Nijmegen wordt al veel georganiseerd waaraan de gemeente deelneemt. Extra bijeenkomsten vindt het college niet nodig.
Wij adviseren om directe familieleden van slachtoffers te ondersteunen bij de hereniging en eventuele repatriĆ«ring (het terug naar huis brengen van mensen). Deze taak ligt volgens het college bij de IND. Voor hulp kunnen Nijmegenaren terecht bij bijvoorbeeld het Stip.

Daarnaast adviseren we om hulplijnen of websitelinks van hulpinstanties op de website van de gemeente te plaatsen. Volgens het college is er voldoende informatie beschikbaar. De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn op de hoogte en verwijzen door naar de juiste instellingen.

Lees het advies
Lees de reactie van het college