Advies lokale aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Bij de verdere uitwerking van de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zal het college van burgemeester en wethouders het advies van Kleurrijk Samenleven Nijmegen meenemen. Het advies is om migrantengroepen meer als specifieke groepen te zien, om in overleg te gaan met migrantenorganisaties en om te zorgen voor extra voorlichting en voorlichtingsmateriaal voor migranten en vluchtelingen. Ook meldt het college dat ervaringsdeskundigen altijd ondersteunend zijn aan de al ingezette hulpverlening bijvoorbeeld vanuit Veilig Thuis, Moviera of jeugdbescherming zoals KSN wenst. 

Advies van Kleurrijk Samenleven Nijmegen
Reactie van het college