Ongevraagd advies Cliëntenervaringsonderzoek Persoonsgebonden Budget

Na het interviewverslag van Cliëntenervaringsonderzoek Persoonsgebonden Budget heeft Kleurrijk Samenleven het college een aantal adviezen meegegeven. Deze adviezen komen voort uit tekenen die ons vanuit verschillende invalshoeken hebben bereikt.

KSN heeft gevraagd bij onderzoek te investeren in kennis over de verschillen tussen de ervaringen met het persoonsgebonden budget (pgb). Het college geeft aan dat dit niet kan en alleen goede informatie over groepsverschillen te kunnen overnemen.

KSN adviseert het college informatie in begrijpelijke taal én in verschillende talen beschikbaar te stellen. En deze informatie op verschillende plekken in de stad te verspreiden. Het college geeft aan dat dit in de maak is.

Tot slot adviseert KSN de mogelijkheid te bieden om jaarlijkse aanvragen die niet perse hoeven, te voorkomen en waar mogelijk voor langere termijnen vast te stellen. Het college meldt dat er zo lang mogelijk indicaties worden afgegeven waarbij maatwerk blijft bestaan.

Lees het advies
Lees de reactie van het college