Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening

Kleurrijk Samenleven Nijmegen vraagt het college onder andere om in het beleidsplan Schuldhulpverlening verder in te gaan op de vroeg signalering, de scholing van vrijwilligers, multicultureel sensitief werken en maatwerk aan kwetsbare doelgroepen.
Het college zet in op het verder optimaliseren van vroeg signalering, zodat inwoners met geldzorgen eerder worden bereikt. Zij ziet een spanning bij de werving van vrijwilligers en constateert dat in Bindkracht10 de multiculturele sensitiviteit in de oorsprong is verankerd. En maatwerk op individueel niveau was en blijft, volgens het college, altijd mogelijk binnen de schuldhulpverlening.

Lees het advies

Lees de reactie van het college