Lettergrootte:
  • A  A  A  

Onze belangrijkste taken

Onze belangrijkste taken

De adviescommissie geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan burgemeester en wethouders. Wij doen dit omdat wij graag willen dat alle burgers van Nijmegen, dus ook de groep met een migratie achtergrond, optimaal kunnen meedoen aan de Nijmeegse samenleving. De adviescommissie spreekt veel met ambtenaren en periodiek met leden van het college over nieuwe ontwikkelingen. De uitkomsten (meestal adviezen) uit die gesprekken worden al dan niet meegenomen in de beleidsnota. Die beleidsnota wordt vervolgens door het college en/ of de gemeenteraad vastgesteld. Behalve deze mondelinge adviezen in deze gesprekken geeft de adviescommissie (gevraagd en ongevraagd) schriftelijke adviezen.