Lettergrootte:
  • A  A  A  

Agenda

Agenda

De adviescommissie vergadert iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, van 19.30 – 21.30 uur. Dit is meestal op de 1e dinsdag van de maand. De commissievergaderingen zijn (in beginsel) openbaar, tenzij de besproken onderwerpen om geheimhouding vragen. De vergaderingen vinden normaal gesproken plaats in het stadhuis. Alleen vanwege de coronacrisis wordt er nu digitaal vergaderd.

 U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een email naar de secretaris: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl.

Vergaderschema 2021: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei, 15 juni, 7 september, 5 oktober, 2 of 16 november en 14 december.